Co to jest agile UX?

Agile UX to metodologia projektowania doświadczeń użytkownika, która opiera się na zwinnym procesie tworzenia oprogramowania. Jest to iteracyjne podejście do tworzenia projektów zorientowanych na użytkownika poprzez szybkie prototypowanie, testowanie i ulepszanie produktów w oparciu o informacje zwrotne od klientów. Agile UX skupia się na tworzeniu środowiska, w którym klienci mogą szybko przekazywać informacje zwrotne, co pozwala na bardziej zwinny i responsywny rozwój produktu.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment