1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest analiza konkurencji?

Co to jest analiza konkurencji?

Analiza konkurencji to proces badania i analizowania otoczenia konkurencyjnego danego przedsiębiorstwa. Obejmuje ona analizę krajobrazu konkurencyjnego, strategii i taktyk stosowanych przez konkurentów oraz przewagi i wady konkurencyjne każdego z nich. Może również obejmować analizę strategii konkurencyjnych konkurentów oraz zrozumienie zalet i wad konkurencyjnych własnych produktów i usług.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment