1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest audyt użyteczności?

Co to jest audyt użyteczności?

Audyt użyteczności to kompleksowa ocena produktu, strony internetowej lub aplikacji w celu określenia, na ile jest ona przyjazna dla użytkownika. Obejmuje on ocenę doświadczeń użytkownika, dostępności i użyteczności produktu. Audyt może obejmować testy z użytkownikami, wywiady i ankiety mające na celu zebranie informacji zwrotnych od użytkowników oraz zidentyfikowanie potencjalnych problemów lub obszarów wymagających poprawy.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment