1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest business design?

Co to jest business design?

Projektowanie biznesu to proces tworzenia planu celów i strategii organizacji w celu osiągnięcia ich celów. Obejmuje on analizę czynników zewnętrznych i wewnętrznych, identyfikację szans i zagrożeń oraz stworzenie struktury dla przedsiębiorstwa, która umożliwi mu osiągnięcie celów. Projektowanie biznesu obejmuje również opracowanie wizji i wartości, zdefiniowanie organizacji

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment