1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest cognitive load?

Co to jest cognitive load?

Obciążenie poznawcze to termin używany do opisania ilości wysiłku umysłowego i zasobów wymaganych do przetworzenia i zapamiętania informacji. Może odnosić się do ilości zasobów umysłowych wykorzystywanych do wykonania zadania, jak również ilości wysiłku umysłowego wymaganego do zapamiętania i zrozumienia informacji.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment