1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest contextual enquiry?

Co to jest contextual enquiry?

Zapytanie kontekstowe jest rodzajem metody badań użytkowników stosowanej w celu zrozumienia kontekstu, w jakim użytkownicy pracują i wchodzą w interakcje z produktem. Obejmuje ono obserwacje i wywiady z użytkownikami, aby zrozumieć ich cele, motywacje i środowisko, w którym używają produktu. Ten rodzaj badań jest szczególnie cenny dla zrozumienia, jak produkt pasuje do życia użytkowników i jak może być

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment