1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest decision matrix?

Co to jest decision matrix?

Macierz decyzyjna jest narzędziem używanym do oceny i porównania potencjalnych rozwiązań problemu. Jest to ustrukturyzowana tabela zawierająca kryteria, opcje i wagi, gdzie każda komórka tabeli zawiera wynik, który odzwierciedla pożądalność opcji w stosunku do kryteriów. Punktacja oparta jest na skali numerycznej, która odzwierciedla względną wagę każdego kryterium i względną wydajność

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment