1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest design thinking?

Co to jest design thinking?

Myślenie projektowe jest iteracyjnym procesem rozwiązywania problemów, który obejmuje zrozumienie użytkownika, kwestionowanie założeń i redefiniowanie problemów w celu zidentyfikowania alternatywnych strategii i rozwiązań, które mogą nie być natychmiast widoczne przy naszym początkowym poziomie zrozumienia. Zachęca nas do przyjęcia podejścia skoncentrowanego na człowieku w rozwiązywaniu problemów i do myślenia poza schematami. Myślenie projektowe może być stosowane praktycznie do

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment