Co to jest diary study?

Badanie pamiętnikarskie jest rodzajem metody badawczej, w której uczestnicy opisują swoje doświadczenia przez pewien okres czasu, często za pomocą pamiętnika lub dziennika. Metoda ta jest często stosowana w celu uzyskania wglądu w zachowania lub doświadczenia, które są trudne do bezpośredniej obserwacji, takie jak emocje lub myśli.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment