Co to jest heatmap?

Mapa ciepła to graficzna reprezentacja danych, gdzie poszczególne wartości zawarte w macierzy są reprezentowane jako kolory. Jest ona używana do wizualizacji relacji pomiędzy dwoma zmiennymi. Mapy ciepła mogą być wykorzystywane do łatwej identyfikacji wzorców i trendów w zestawach danych, umożliwiając szybką analizę i podejmowanie decyzji.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment