1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest HWM – how muight we?

Co to jest HWM – how muight we?

Stwierdzenie HWM jest rodzajem narzędzia definiującego problem, używanego do nadania mu ram i skupienia się na możliwych rozwiązaniach. Jest to stwierdzenie, które zaczyna się od frazy „Jak moglibyśmy” i jest zwykle używane podczas burzy mózgów i sesji innowacyjnych.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment