1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest inclusive design?

Co to jest inclusive design?

Projektowanie integracyjne to koncepcja, która podkreśla znaczenie projektowania produktów i usług w taki sposób, aby były dostępne i użyteczne dla osób o różnych zdolnościach fizycznych, poznawczych i sensorycznych. Polega na rozważeniu, w jaki sposób osoby niepełnosprawne, o różnym pochodzeniu kulturowym, a także o różnym poziomie umiejętności czytania i pisania, edukacji i znajomości języka wchodzą w interakcję z produktami i usługami. Celem projektowania integracyjnego jest tworzenie produktów i

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment