1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest mental model?

Co to jest mental model?

Model mentalny to poznawcza reprezentacja tego, jak coś działa. Może odnosić się do obrazu mentalnego lub wyjaśnienia czyjegoś procesu myślowego na temat tego, jak coś działa w świecie rzeczywistym. Modele mentalne mogą pomóc ludziom w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment