Co to jest microcopy?

Mikrokopia to małe fragmenty tekstu lub kopii używane w interfejsach użytkownika, które dostarczają instrukcji i wskazówek dla użytkowników. Jest to zazwyczaj krótki i zwięzły tekst, który może pomóc użytkownikom zrozumieć, jak wykonać zadanie lub działanie.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment