Co to jest onboarding?

Onboarding to proces integracji nowego pracownika z organizacją, w tym zapewnienie mu niezbędnych narzędzi, wiedzy i zasobów, aby odniósł sukces w swojej roli. Zazwyczaj obejmuje on orientację, szkolenie i asymilację kulturową.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment