1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest problem statement?

Co to jest problem statement?

Stwierdzenie problemu jest zwięzłym opisem kwestii lub podstawowego problemu, który musi zostać podjęty i rozwiązany. Służy do przedstawienia streszczenia problemu i jego zakresu, i powinno być napisane jasnym i zwięzłym językiem.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment