1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest product roadmap?

Co to jest product roadmap?

Mapa drogowa produktu to dokument wysokiego poziomu, który nakreśla wizję i kierunek rozwoju produktu w czasie. Służy do przekazywania strategii i celów produktu interesariuszom, takim jak kadra kierownicza, klienci i członkowie zespołu. Mapy drogowe produktów zazwyczaj zawierają cele produktu, opisy funkcji, szacunkowe ramy czasowe oraz wszelkie inne istotne informacje.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment