1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest quantitative user research?

Co to jest quantitative user research?

Ilościowe badania użytkowników to proces zbierania, analizowania i interpretowania danych od użytkowników w celu informowania o projektowaniu i rozwoju produktów i usług. Dane te mogą być zbierane za pomocą ankiet, sondaży, wywiadów i innych rodzajów metod zbierania danych. Celem ilościowych badań użytkowników jest uzyskanie zrozumienia zachowań, preferencji i potrzeb użytkowników, tak aby można było podejmować bardziej świadome decyzje.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment