1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest ścieżka wzroku?

Co to jest ścieżka wzroku?

Ścieżka widzenia to niezakłócona linia widzenia pomiędzy dwoma punktami, zazwyczaj pomiędzy strzelcem a celem. Służy do określenia linii ognia strzelca i upewnienia się, że cel jest wolny od wszelkich obiektów, które mogą utrudnić oddanie strzału.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment