Co to jest style guide?

Przewodnik po stylach to dokument, który nakreśla standardy, konwencje i wytyczne, których należy przestrzegać podczas pisania i formatowania treści. Jest to zbiór zasad, które pomagają autorom tworzyć spójne, jasne i zwięzłe treści, dostosowane do docelowych odbiorców. Przewodniki stylu mogą być wykorzystywane do zapewnienia spójności w użyciu języka, stylu pisania, formatowania i układu dokumentów.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment