1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest task analysis?

Co to jest task analysis?

Analiza zadań jest techniką używaną do rozbijania złożonych zadań na mniejsze, bardziej zarządzalne części w celu lepszego zrozumienia i analizy procesu. Stosuje się ją do analizy poszczególnych zadań, jak również relacji pomiędzy zadaniami i ogólnym celem procesu. Analiza zadań może być wykorzystana do zrozumienia, jak różne zadania oddziałują na siebie i jak można ulepszyć proces.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment