Co to jest test A/B?

Test A/B, znany również jako split testing, to metoda porównywania dwóch wersji strony internetowej lub aplikacji w celu określenia, która z nich działa lepiej. Polega ona na stworzeniu dwóch wersji strony (A i B), losowym pokazaniu każdej z nich różnym użytkownikom, a następnie zmierzeniu współczynnika odpowiedzi każdej z wersji, aby określić, która z nich jest bardziej efektywna.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment