Co to jest typografia?

Typografia to sztuka i technika rozmieszczania czcionek, aby język pisany był czytelny, możliwy do odczytania i atrakcyjny podczas wyświetlania. Układanie czcionek obejmuje wybór krojów pisma, wielkości punktów, długości linii, odstępów między wierszami i literami oraz dostosowanie odstępów między parami liter.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment