Co to jest white space?

Biała przestrzeń to obszar dokumentu, strony lub obrazu, który nie zawiera żadnej treści. Jest ona czasami określana jako przestrzeń negatywna i jest używana do tworzenia równowagi i atrakcyjności wizualnej w projekcie.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment