1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest wywiad z interesariuszami?

Co to jest wywiad z interesariuszami?

Wywiad z interesariuszami to rodzaj badania jakościowego, w którym ankieter spotyka się z osobą zaangażowaną w projekt lub proces decyzyjny w celu uzyskania wglądu w jej opinie i perspektywy na temat projektu.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment