1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to są design patterns?

Co to są design patterns?

Wzorce projektowe to rozwiązania typowych problemów w tworzeniu oprogramowania. Są to strategie wielokrotnego użytku służące do rozwiązywania problemów w określonym kontekście i są wykorzystywane do tworzenia elastycznego i łatwego w utrzymaniu kodu. Wzorce projektowe zapewniają wspólny język dla programistów do komunikowania pomysłów i często stanowią podstawę dla większych, bardziej złożonych projektów oprogramowania.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment