Co to są heurystyki?

Heurystyka to strategia rozwiązywania problemów, która opiera się na doświadczeniu lub intuicji, a nie na logicznej dedukcji. Heurystyki są wykorzystywane do szybkiego wymyślania rozwiązań złożonych problemów i mogą być stosowane w wielu dziedzinach, takich jak psychologia, ekonomia, informatyka i inżynieria.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment