Czym jest empatia?

Empatia to zdolność do rozumienia i dzielenia uczuć innej osoby. Obejmuje ona zdolność do identyfikacji, odczuwania i rozumienia emocji i doświadczeń innej osoby. Empatia jest cennym narzędziem w każdym związku, ponieważ pozwala na lepszą komunikację i zrozumienie.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment