1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Czym jest paradox of specificity?

Czym jest paradox of specificity?

Paradoks specyficzności to zjawisko, w którym bardziej wyspecjalizowane podejście do rozwiązywania problemów może prowadzić do rozwiązania mniej skutecznego niż podejście szerokie. Dzieje się tak, gdy podejście bardziej szczegółowe nie uwzględnia złożoności problemu i nie bierze pod uwagę pełnej gamy rozwiązań.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment