http status 103 Early Hints

Status HTTP 103 Early Hints to kod statusu HTTP, który wskazuje, że serwer jest skłonny przyjąć żądanie, ale nie jest jeszcze przygotowany do wysłania odpowiedzi. Jest on używany do informowania klienta na wczesnym etapie cyklu żądanie/odpowiedź, że odpowiedź jest w trakcie przygotowania i będzie dostępna wkrótce.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment