http status 200 OK

Status HTTP 200 OK to kod statusu odpowiedzi HTTP wskazujący, że żądanie zakończyło się sukcesem. Jest to najbardziej powszechny kod statusu i jest zwracany, gdy klient żąda zasobu takiego jak strona internetowa, a serwer jest w stanie go dostarczyć.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment