http status 202 Accepted

Kod statusu HTTP 202 Zaakceptowany to kod statusu HTTP, który wskazuje, że żądanie zostało przyjęte do przetwarzania, ale przetwarzanie nie zostało zakończone. Ten kod statusu jest zwykle używany do wskazania, że żądanie zostało przyjęte, ale nadal jest przetwarzane.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment