1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 203 Non-Authoritative Information
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 203 Non-Authoritative Information

http status 203 Non-Authoritative Information

Status HTTP 203 Informacje nieautorytatywne to kod statusu HTTP zwracany przez serwer internetowy, gdy odpowiedź na żądanie została zakończona, ale serwer zdecydował się zwrócić informacje z nieautorytatywnego źródła. Może to nastąpić, gdy serwer działa jako proxy i otrzymuje odpowiedź z innego serwera.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment