http status 204 No Content

Status HTTP 204 No Content to kod stanu odpowiedzi HTTP wskazujący, że serwer pomyślnie przetworzył żądanie, ale nie ma treści do zwrócenia. Jest to często używane, gdy żądanie uruchamia proces, ale nie wymaga żadnej odpowiedzi.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment