1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 206 Partial Content
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 206 Partial Content

http status 206 Partial Content

Kod statusu HTTP 206 Partial Content jest kodem statusu odpowiedzi HTTP wskazującym, że żądanie zakończyło się sukcesem i serwer zwraca klientowi częściową odpowiedź. Ten kod statusu jest zwykle używany, gdy klient HTTP żąda zakresu bajtów w ramach większego pliku, a serwer jest w stanie spełnić żądanie.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment