1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 208 Already Reported (WebDAV)
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 208 Already Reported (WebDAV)

http status 208 Already Reported (WebDAV)

HTTP Status 208 to informacyjny kod odpowiedzi wskazujący, że żądanie zostało spełnione i zasób został pomyślnie utworzony. Ten kod statusu jest używany, gdy zgłoszono żądanie aktualizacji zasobu, który został już zgłoszony.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment