1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 300 Multiple Choices
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 300 Multiple Choices

http status 300 Multiple Choices

Status HTTP 300 Multiple Choices to kod statusu odpowiedzi HTTP wskazujący, że żądanie ma więcej niż jedną możliwą odpowiedź. Serwer internetowy wydaje kod statusu HTTP 300, gdy chce, aby agent użytkownika (np. przeglądarka internetowa) wybrał z listy możliwych odpowiedzi.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment