http status 302 Found

Status HTTP 302 Found to kod stanu odpowiedzi HTTP wskazujący, że żądany zasób został tymczasowo przeniesiony do innego URI. Jest to przykład praktyki branżowej sprzecznej ze standardem.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment