http status 304 Not Modified

Status HTTP 304 Not Modified to kod statusu HTTP, który wskazuje, że żądany zasób nie został zmodyfikowany od czasu ostatniego dostępu klienta do niego. Jest on często używany w celu zmniejszenia ilości danych przesyłanych przez sieć poprzez wysyłanie żądanego zasobu tylko wtedy, gdy uległ on zmianie od ostatniego żądania.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment