1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 305 Use Proxy Deprecated
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 305 Use Proxy Deprecated

http status 305 Use Proxy Deprecated

HTTP Status 305 Use Proxy (Deprecated) to kod statusu HTTP, który wskazuje, że żądany zasób musi być dostępny za pośrednictwem proxy dostarczonego przez lokalizację określoną w odpowiedzi. Ten kod statusu został zdeprecjonowany w czerwcu 2015 roku z powodu obaw o bezpieczeństwo.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment