1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 307 Temporary Redirect
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 307 Temporary Redirect

http status 307 Temporary Redirect

Status HTTP 307 Tymczasowe przekierowanie to kod statusu odpowiedzi HTTP używany do wskazania, że żądany zasób został tymczasowo przeniesiony do innego URI na żądanie klienta. Jest to używane jako alternatywa dla 301 Permanent Redirect, gdy klient musi nadal używać tej samej metody HTTP, która była pierwotnie używana przez żądanie.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment