http status 400 Bad Request

Kod statusu HTTP 400 Bad Request jest kodem błędu, który wskazuje, że żądanie wysłane przez klienta do serwera jest nieważne. Może to być spowodowane błędem składniowym w żądaniu, nieważnymi nagłówkami żądania lub nieprawidłowymi danymi wysłanymi w ciele żądania.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment