1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 406 Not Acceptable
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 406 Not Acceptable

http status 406 Not Acceptable

Kod statusu HTTP 406 Not Acceptable to odpowiedź na błąd wysyłana przez serwer, gdy nie może on dostarczyć żądanego zasobu w formacie określonym przez klienta. Wskazuje on, że klient zażądał nieakceptowalnego formatu lub że serwer nie obsługuje żądanego formatu.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment