1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 408 Request Timeout
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 408 Request Timeout

http status 408 Request Timeout

HTTP Status 408 Request Timeout jest kodem błędu, który jest zwracany, gdy serwer kończy czas oczekiwania na wysłanie żądania przez klienta. Może to nastąpić, gdy do serwera zostanie wysłane żądanie, którego przetworzenie trwa zbyt długo.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment