http status 410 Gone

Status HTTP 410 Gone to kod statusu HTTP, który wskazuje, że żądany zasób nie jest już dostępny i nie będzie ponownie dostępny. Jest podobny do 404 (Not Found), ale jest specjalnie dla zasobów, które zostały celowo usunięte i nie wrócą.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment