1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 411 Length Required
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 411 Length Required

http status 411 Length Required

Status HTTP 411 Length Required to kod statusu odpowiedzi HTTP wskazujący, że serwer odmawia przyjęcia żądania bez prawidłowego nagłówka Content-Length. Ten kod statusu jest używany przede wszystkim w celu zapewnienia, że serwer jest w stanie prawidłowo przetworzyć żądanie bez konieczności wysyłania przez klienta dodatkowych danych.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment