1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 412 Precondition Failed
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 412 Precondition Failed

http status 412 Precondition Failed

Status HTTP 412 Precondition Failed to kod statusu HTTP, który wskazuje, że jeden lub więcej warunków wstępnych określonych w polach nagłówka żądania nie zostało spełnionych przez serwer. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy serwer nie spełnia kryteriów określonych w nagłówkach If-Match lub If-Unmodified-Since.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment