1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 413 Payload Too Large
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 413 Payload Too Large

http status 413 Payload Too Large

Status HTTP 413 Payload Too Large to kod statusu HTTP, który jest zwracany klientowi, gdy żądanie zawiera zbyt duży ładunek, aby serwer mógł go przetworzyć. Ten kod statusu jest zwykle widziany, gdy wysyłane dane są większe niż serwer może obsłużyć lub gdy żądanie jest zbyt złożone, aby serwer mógł je przetworzyć.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment