http status 414 URI Too Long

Status HTTP 414 URI Too Long to kod błędu, który jest wysyłany przez serwer, gdy adres URL żądania jest zbyt długi. Zazwyczaj występuje to, gdy użytkownik próbuje wysłać żądanie z adresem URL, który jest zbyt duży lub zawiera zbyt wiele znaków.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment