1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 415 Unsupported Media Type
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 415 Unsupported Media Type

http status 415 Unsupported Media Type

Status HTTP 415 Unsupported Media Type to kod odpowiedzi na błąd wskazujący, że serwer nie chce lub nie może przetworzyć żądania ze względu na to, że żądanie zawiera nieobsługiwany typ mediów. Ta odpowiedź może być wysłana, gdy klient próbuje przesłać żądanie do serwera używając typu mediów, którego serwer nie rozpoznaje.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment